FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Amalia, Amelie

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
20 april 2019

66 radhus och flerfamiljsvillor var planerade i Dragudden.

Nej till bostäder i ­
Dragudden: ”Tråkigt”

Värmdö 13:49 | 12 april 2019

Efter många turer upphävs detaljplanen för Dragudden, som skulle innebära ett 60-tal nya bostäder. Det står klart efter att högsta instansen, mark- och miljööverdomstolen, sagt sitt.

Detaljplanen för det nya bostadsområdet i Drag-udden, vid Torsby — som skulle bestå av 66 radhus och flerfamiljsvillor — antogs första gången 2014. Ett beslut som privatpersoner, sam-fällighets- och bostadsrätts-föreningar motsatte sig. 

LRF kritiska
NVP har skrivit om ärendet vid ett flertal tillfällen, bland annat 2014, då både lokala företrädare som LRF i Värmdö och myndigheter som länsstyrelsen var kritiska.
Diskussionerna har handlat om huruvida- planen brutit mot regler gällande biotops- och strandskydd, om ökad belastning på vägarna samt om att bygget skulle ta en andel brukningsvärd jordbruksmark i anspråk.
Efter överklaganden upphävdes planen 2015, varpå Värmdö kommun omarbetade den och antog en ny version 2017. 

”Tråkigt besked”
Men nu är sista ordet om det nya bostadsområdet sagt.
Mark- och miljööverdomstolen, som är den högsta instansen, skriver sin dom: ”Eftersom det saknas förutsättningar för att i detaljplanen upphäva strandskyddet och för att ta i anspråk brukningsvärd jordbruksmark på det sätt som planen förutsätter ska beslutet att anta detaljplanen upphävas.”

Kristina Lång, C, ordförande i kommunstyrelsens planutskott, tycker att domen var ett tråkigt besked, och vet nu inte om, och i så fall hur, kommunen ska ta målet vidare.
– Vi kan bara konstatera att vi inte har någon möjlighet att gå vidare med projektet i dess nuvarande form och måste nu ha en dialog med fastighetsägaren om hur denne vill gå vidare med projektet, säger hon.

Annons Annons
POLITIK
/link/cbd68e527f624bf39fbfb3a4bef8b0a6.aspx

Personliga porträtt
av lokala politiker

Läs NVP:s porträttserie
ÅRETS VÄRMDÖBO
/link/8031d0a5e11b44d2b39b50f28da55337.aspx

Rösta på din favorit!

Här är alla tio nominerade
JUBILEUM
/link/e67a907467614eaaa82434c970dbc64d.aspx

20 år av kalla dopp

De har vinterbadat varje lördag
MEST LÄST IDAG
MEST LÄST IDAG