FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bartolomeus

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
24 augusti 2019

66 radhus och flerfamiljsvillor var planerade i Dragudden.

Nej till bostäder i ­
Dragudden: ”Tråkigt”

Värmdö 13:49 | 12 april 2019

Efter många turer upphävs detaljplanen för Dragudden, som skulle innebära ett 60-tal nya bostäder. Det står klart efter att högsta instansen, mark- och miljööverdomstolen, sagt sitt.

Detaljplanen för det nya bostadsområdet i Drag-udden, vid Torsby — som skulle bestå av 66 radhus och flerfamiljsvillor — antogs första gången 2014. Ett beslut som privatpersoner, sam-fällighets- och bostadsrätts-föreningar motsatte sig. 

LRF kritiska
NVP har skrivit om ärendet vid ett flertal tillfällen, bland annat 2014, då både lokala företrädare som LRF i Värmdö och myndigheter som länsstyrelsen var kritiska.
Diskussionerna har handlat om huruvida- planen brutit mot regler gällande biotops- och strandskydd, om ökad belastning på vägarna samt om att bygget skulle ta en andel brukningsvärd jordbruksmark i anspråk.
Efter överklaganden upphävdes planen 2015, varpå Värmdö kommun omarbetade den och antog en ny version 2017. 

”Tråkigt besked”
Men nu är sista ordet om det nya bostadsområdet sagt.
Mark- och miljööverdomstolen, som är den högsta instansen, skriver sin dom: ”Eftersom det saknas förutsättningar för att i detaljplanen upphäva strandskyddet och för att ta i anspråk brukningsvärd jordbruksmark på det sätt som planen förutsätter ska beslutet att anta detaljplanen upphävas.”

Kristina Lång, C, ordförande i kommunstyrelsens planutskott, tycker att domen var ett tråkigt besked, och vet nu inte om, och i så fall hur, kommunen ska ta målet vidare.
– Vi kan bara konstatera att vi inte har någon möjlighet att gå vidare med projektet i dess nuvarande form och måste nu ha en dialog med fastighetsägaren om hur denne vill gå vidare med projektet, säger hon.

Annons Annons
LÄGER
/link/2c2dc833c40847b3aa58a6a8c5b05242.aspx

Uppdrag: Rädda jorden

De komponerar sitt eget lajv
MEST LÄST IDAG
MEST LÄST IDAG