FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bartolomeus

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
24 augusti 2019

Slutvattnat med dricksvatten hos Wermdö golf.

Värmdö stryper golfklubbs
vattenuttag: "Inte rimligt"

Värmdö 09:20 | 10 januari 2019

Det är inte rimligt att använda dricksvatten för att hålla en golfbana grön, samtidigt som det råder vattenbrist i kommunen. Så resonerar tekniska nämnden, som nu har sagt upp avtalet med Wermdö golf.

Efter flera varma och torra somrar har Värmdö kommun uppmanat sina invånare att spara på vattnet, en uppmaning som nu också kommer att gälla Wermdö golf.

Enligt det nuvarande avtalet från 2004 mellan kommunen och golfklubben har klubben möjlighet att ta ut 300 kubikmeter vatten per dag under perioden juni till augusti. Som en säkerhet skrevs en punkt in i avtalet som ger kommunen rätt att begränsa eller helt stoppa vattenuttaget om vattenbrist uppkom i kommunen — och sommaren 2018 var vattenbristen ett faktum. 

Kommunen, som menar att det inte är rimligt att dricksvatten används till bevattning av en golfbana samtidigt som man i övriga delar av kommunen inför sparkrav, började då genast begränsa vattenuttaget för golfbanan.

Begränsningarna skapade problem på golfbanan och i höstas skickade klubben en förfrågan till Värmdö kommun om att ta ut vatten även under april, maj och september. 

Men istället för att gå detta till mötes, har kommunens tekniska nämnd nu beslutat att helt säga upp avtalet med golfklubben. Klubben måste på sikt installera en annan lösning för bevattning.

Under avtalets uppsägningstid, som är två år, kommer Wermdö golf att ha möjlighet att ta ut vatten under april, maj och september, då vattenbristen inte är ett problem.

Per-Ulrik Johansson, vd för golfklubben, berättar att klubbens kontakter med kommunen i frågan varit täta.

– Kommunens uppsägning är i överensstämmelse med avtalsvillkoren och vi har förståelse för om kommunen nu måste prioritera om. Samarbetet har fungerat bra i drygt tio år. Vi betalade närmare en miljon i anslutningsavgift 2007, säger han och fortsätter:

– Vi har nu två år på oss att anpassa oss till de nya förutsättningarna. Vi kommer sannolikt att behöva installera en avsaltningsanläggning för att inte vara enbart beroende av normal nederbörd. Det är en stor investering, men den skulle lösa vårt behov av bevattning under torrår.

Annons Annons
LÄGER
/link/2c2dc833c40847b3aa58a6a8c5b05242.aspx

Uppdrag: Rädda jorden

De komponerar sitt eget lajv
MEST LÄST IDAG
MEST LÄST IDAG