FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Stig

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Söndag
17 december 2017

Trafiken Nacka Forum - Årstadal: Normal
Visa/dölj information från SL

JO-anmäld politiker
utesluts från möten

Värmdö 07:03 | 06 december 2017

Den Värmdöpolitiker som i en JO-anmälan anklagats för jäv i ett barnärende kommer inte att få medverka på social­nämndens sammanträden under tiden som JO granskar ärendet.

Annons Annons

Som NVP tidigare berättat anklagas en politiker i socialnämnden i en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, för att ha försökt påverka handläggningen av ett barn som hen var jourhemsförälder åt.
Enligt anmälan har politikern också haft barnet boende hemma hos sig under en längre period trots att föräldrarna motsatte sig det och att socialtjänsten inte godkänt det.

Barnets vårdnadshavare menar i sin anmälan att politikern är jävig i sitt förhållande till barnet, och det är en bedömning som resterande ledamöter i socialnämnden delar enligt ett yttrande från kommunen till JO.

Enligt yttrandet har det även framkommit att politikern delgett sin partner sekretessbelagda uppgifter och att ledamöter i socialnämndens arbetsutskott utsatts för påtryckningar att delge handlingar och ändra inställning till beslut.

Händelsen har blivit polisanmäld av socialtjänsten efter rådgivning med Sveriges kommuner och landsting. Ärendet lades dock ner utan åtgärd då åklagaren inte kunde anta att brott begåtts.

Ledamöterna i socialnämnden har fått ett brev från den anklagade politikerns parti där det framgår att hen ”inte kommer att medverka på socialnämndens och arbetsutskottets sammanträden till dess att Justitieombudsmannens granskning är avslutad”.

Annons Annons

NOBEL
/link/8c681cffaf684a8d92ea2fa08a49175c.aspx

Pristagare besökte Nacka

Lunchade på Lännersta gård
MEST LÄST IDAG