FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bartolomeus

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
24 augusti 2019

Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande.

Flankör om skärgården:
”En jätteutmaning”

Skärgården 08:01 | 09 januari 2019

NVP har i en artikelserie berättat att allt färre bor permanent i Värmdös skärgård. Kommunstyrelsens ordförande, Deshira Flankör, M, kallar det sjunkande antalet bofasta för en jätteutmaning. Men hon ser ljust på framtiden.

En utveckling med allt färre bofasta i glesbygden stoppas inte i en handvändning. Men sedan länge jobbar Värmdö kommun för att vända utvecklingen, berättar översiktsplanechefen Moa Öhman. 
– Vi jobbar på många olika nivåer, säger hon och nämner påverkansarbete för utökad sjötrafik, stöd för bättre fibertillgång, detaljplanering på kärnöarna för permanentboende, stöd till lokala föreningar och medfinansiering av projekt på flera olika områden.

Deshira Flankör tror att åtgärderna kan ha effekt.
– Nu finns det en stark vilja från många håll där många vill vara med och bidra till att vända utvecklingen. Det har aldrig varit såhär tydligt, och det märks bland skärgårdsborna, säger hon.

Behöver nya bostäder
Hon nämner bostäder och skolan som två viktiga områden för kommunen.
– Allt hänger ihop, utan bostäder får vi inte nya skärgårdsbor och därmed underlag till skolan eller ett utvecklande näringsliv i skärgården. Det är viktigt att kommunen underlättar för aktörer som vill bygga i skärgården, genom att prioritera de detaljplanerna. När det gäller skolan handlar det om att underlätta för fjärrundervisning och att det finns pedagoger i närheten, säger hon och försäkrar samtidigt att det inte föreligger något nedläggningshot mot någon av ö-skolorna.

Hon poängterar att kommunen inte är ensamt ansvarig för utvecklingen.
– Det är ett ansvar vi delar med landstinget och länsstyrelsen. Men vi kan bidra utifrån våra beslutsmandat samt att alla mobiliserar sig, så att vi gemensamt kan vända på trenden.

Annons Annons
LÄGER
/link/2c2dc833c40847b3aa58a6a8c5b05242.aspx

Uppdrag: Rädda jorden

De komponerar sitt eget lajv
MEST LÄST IDAG
MEST LÄST IDAG