FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bartolomeus

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
24 augusti 2019

Bara tre ö-skolor finns kvar

Skärgården 07:54 | 08 januari 2019

Skolan är väsentlig för att behålla en fast befolkning i skärgården. Men under 00-talet stängdes två av fem ö-skolor i Värmdö. 
– Jag arbetar intensivt med att marknadsföra Skärgårdsskolan, säger rektorn Lena Möllersten.

Inte nog med att Värmdös fasta skärgårdsbefolkning blir färre — de blir dessutom äldre. En stor andel är 40 år eller äldre, och många som bosätter sig permanent är nyblivna pensionärer. Därmed finns en oro över återväxten i kommunens ö-värld.

Två av skärgårdens skolor, på Sandhamn och Nämdö, stängdes för ett tiotal år sedan, i brist på elever. På Nämdö har antalet bofasta minskat sedan dess, från 38 personer år 2006 till 29 år 2017. Om elevunderlaget skulle öka kan skolorna öppna igen.

Lena Möllersten är rektor för Värmdö skärgårdsskola, som vid sidan om den största enheten på Djurö har ett 60-tal elever fördelade på Möja, Runmarö och Svartsö. Hon konstaterar att det är ett politiskt beslut att ha skolor på öarna.
– Det är ett klokt och bra beslut för att ha en levande skärgård. Mitt uppdrag är att göra skolan så likvärdig och bra som det går utifrån förutsättningarna. Jag arbetar till exempel intensivt med att marknadsföra Skärgårdsskolan och dess särdrag, både externt och internt i kommunen. 
Vad tycker du att kommunen och andra myndigheter bör göra för att inte befolkningen ska minska så mycket så att fler enheter måste stängas?
– Se över infrastruktur som främst kollektivtrafiken så att den inte bara anpassas efter turismen, utan också efter de fastboende i skärgården. Möjligheter att hyra bostad skulle underlätta till exempel för att rekrytera personal till skolan.

Skolsamordnaren Katarina Gardbeck framhåller fjärrundervisningen som mycket viktig pusselbit för att skolorna ska kunna finnas kvar. Undervisningsformen, som ännu är en försöksverksamhet styrd av Skolverket och — ytterst — regeringen, innebär att eleverna i de högre årskurserna undervisas av behöriga lärare i vissa ämnen via länk.
– Det är superviktigt för oss, och vi har arbetat fram en hel metodik och pedagogik kring det, säger Katarina Gardbeck och fortsätter:
– Vi utnyttjar vår litenhet på Skärgårdsskolan. Vi har färre elever och mindre grupper, vilket möjliggör individuell undervisning.

Hon konstaterar samtidigt att man i ö-skolorna tvingas vara mer flexibel än på andra skolor.
– Vi kan inte styra över allt. Om det blåser 20 meter per sekund kanske det inte blir någon skola den dagen.

Elever tar båten två dagar i veckan

Värmdö skärgårdsskola består av fyra enheter: Djurö, Möja, Runmarö och Svartsö. På öarna går omkring 20 elever per skola, och eleverna i årskurs 6-9 på öarna åker in till Djurö varje torsdag och fredag för undervisning i vissa ämnen.

Det finns också förskola på Möja, Runmarö, Svartsö och Sandhamn, där det går mellan två och nio barn.

Annons Annons
LÄGER
/link/2c2dc833c40847b3aa58a6a8c5b05242.aspx

Uppdrag: Rädda jorden

De komponerar sitt eget lajv
MEST LÄST IDAG
MEST LÄST IDAG