FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bartolomeus

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
24 augusti 2019

Trygghetsboendet intill Djuröhemmet beräknas stå klart i sommar.

Äldreboende på
Djurö kan bli privat

Värmdö 07:58 | 07 januari 2019

Det nya trygghetsboendet på Djurö kan på sikt komma att privatiseras. Oavsett hur kommunen gör kommer man inte att få ekonomin att gå runt på många år. En utredning visar på ett årligt budgetunderskott på tre miljoner.

Intill Djuröhemmet byggs ett trygghetsboende med 32 lägenheter och en gemensamhetslokal.  Bostäderna beräknas vara klara sommaren 2019. Redan 
i dag finns det en kö på 271 personer till det enda trygghetsboende som finns i kommunen, i Hemmesta med 20 hyresrätter. 

2014 togs beslut om att uppföra trygghetsboendet på Djurö. Nu visar en ny utredning att kommunen inte kommer att få in tillräckligt med hyresintäkter för att täcka sina kostnader för drift och kapital, vilket medför ett årligt budgetunderskott på tre miljoner kronor. Något man ännu inte har budgeterat för. 
– Det har blivit en ganska dyr byggnad. Det är ett politiskt ställningstagande, att ta hänsyn till faktiska merkostnader för driften, något man tidigare inte gjort. Tidigare har man tagit hänsyn till investeringskostnaderna. Det går heller inte att ha en kostnadsbaserad hyra för då har ingen råd att bo där, säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande.

Miljoner i årligt underskott
Kommunen är också osäker på hur marknaden för trygghetsbostäder ser ut på Djurö. Hittills har man fått in 62 intresseanmälningar, men utbudet av tillgänglighetsanpassade bostäder kommer att öka markant de kommande åren.

Nu har kommundirektör Camilla Broo, på politikernas uppdrag, utrett trygghetsboendet, och om det ska vara kvar i kommunal regi. Trygghetsboendet räknas som ett bostadshus och det ingår inte i kommunens normala fastighetsbestånd. Därför anser man att fastigheten på sikt bör avyttras, till antingen det kommunala bostadsbolaget eller en privat aktör. Det primära uppdraget är dock att först driftsätta trygghetsboendet, fastställa hyror och fördela lägenheter.
Men även vid en försäljning bedöms kommunen gå med förlust. Kortsiktigt skulle förlusten vara större än det årliga underskottet, men på lång sikt, cirka tio år, skulle underskottet hamna i nivå med en försäljningsförlust.
Något politiskt beslut om försäljning finns ännu inte, men Deshira Flankör, som tidigare sagt att kommunen ska investera i välfärdsfastigheter, är positiv till en framtida försäljning.
– Trygghetsboenden, som är anpassade för äldre men där det inte är någon verksamhet, behöver inte vi som kommun äga eller driva. Det kan lika gärna drivas av Värmdö Bostäder eller om vi hittar någon annan bättre lösning. Men att sälja i dag skulle bli en kapitalförlust. Oavsett hur vi gör, ser jag det som en bättre affär att behålla boendet ett par år än att direkt göra en kapitalförlust på fastigheten, säger hon.

Kommunen har under hösten låtit göra två värderingar, utifrån möjligheten att sälja projektet som antingen bostadsrätter eller hyresrätter. Den visar, beroende på upplåtelseform, att kommunen skulle kunna få in mellan 73 och 90 miljoner kronor.

Annons Annons
LÄGER
/link/2c2dc833c40847b3aa58a6a8c5b05242.aspx

Uppdrag: Rädda jorden

De komponerar sitt eget lajv
MEST LÄST IDAG
MEST LÄST IDAG