FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bernhard, Bernt

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
20 augusti 2019

Infarten till Saltsjöbaden på tapeten igen.

Utredning visar:
Dyrt att bredda infart

Saltsjöbaden/Fisksätra 07:56 | 07 juni 2019

Något behöver göras åt framkomligheten på infarten till Saltsjöbaden, enligt en ny utredning. Ett ombyggt vägräcke blir billigare än att göra vägen bredare.

Infarten till Saltsjöbaden, mellan Fisksätra och Saltsjöbaden, har varit en debattfråga sedan en cykelväg byggdes och utrymmet för biltrafiken minskade.
Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, föreslog därför förra året att kommunen skulle utreda om sträckan kan breddas.

Nu har en utredning gjorts, som tittat på trafiksäkerhet, framkomlighet och kostnader. Utredningen slår fast att det är viktigt att genomföra någon typ av åtgärd för att räddningstjänsten ska kunna ta sig fram och agera snabbare.
Tre alternativ har analyserats. Två av dem skulle innebära en breddning av körbanan på norra eller södra sidan. Det tredje skulle innebära en upphöjning av cykelbanan så att det nuvarande staketet kan ta bort.

Slutsatsen är dock att alla de tre alternativen är för dyra — minst fem miljoner kronor.
Därför ska nu ett fjärde alternativ också utredas, som ryms på de befintliga kör- och cykelbanorna, och där vägräcket blir lägre men fortfarande trafiksäkert. Det skulle inte kräva någon breddning och bli billigare, enligt tjänstemännen.
Det nya förslaget planeras läggas fram för natur- och trafiknämnden i höst.

Fotnot: Enligt en tidigare rubrik var utredningens slutsats att infarten behöver breddas. Det är dock inte nödvändigt, andra åtgärder kan vara tillräckliga.

Annons Annons
LÄGER
/link/2c2dc833c40847b3aa58a6a8c5b05242.aspx

Uppdrag: Rädda jorden

De komponerar sitt eget lajv
MEST LÄST IDAG
MEST LÄST IDAG