FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Evert, Eilert

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
24 oktober 2018

Östlig förbindelse kan
genomföras i framtiden

Nacka 17:21 | 09 augusti 2018

Trafikverket avslutar nu arbetet med en Östlig förbindelse mellan Nacka och norra länken. Men förbindelsen är utpekad som ett riksintresse och den ska kunna genomföras senare.

Annons Annons

Därför kommer Trafikverket att göra vissa ytterligare utredningar, som ska fungera som underlag för att precisera det område som ingår i riksintresset.

– Det finns ett reservat i dag som är 25 år gammalt och det finns redan idag mark som är reserverad, men det reservatet behöver uppdateras och kommer att förändras, säger Anna Rosenlind, projektchef på Trafikverket.

– Jag kan inte svara på om det blir ett större eller mindre område som reserveras. Men det ska bli så bra som möjligt för kommunerna och deras stadsutveckling. En del utredningar behöver göras och hur lång tid det kan ta vet jag inte.

Någon lösning på finansieringen av projektet har inte stått att hitta och regeringen beslutade tidigare om att Östlig förbindelse inte ska ingå i några nationella planer före 2029.

MILJÖ
/link/94eee45d8e7e4f4da5ac19bec1b071ad.aspx

Elever i klimatprotest

"Det måste hända något nu"
MEST LÄST IDAG