FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Blenda, Beda

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Måndag
27 maj 2019

Östlig förbindelse kan
genomföras i framtiden

Nacka 17:21 | 09 augusti 2018

Trafikverket avslutar nu arbetet med en Östlig förbindelse mellan Nacka och norra länken. Men förbindelsen är utpekad som ett riksintresse och den ska kunna genomföras senare.

Därför kommer Trafikverket att göra vissa ytterligare utredningar, som ska fungera som underlag för att precisera det område som ingår i riksintresset.

– Det finns ett reservat i dag som är 25 år gammalt och det finns redan idag mark som är reserverad, men det reservatet behöver uppdateras och kommer att förändras, säger Anna Rosenlind, projektchef på Trafikverket.

– Jag kan inte svara på om det blir ett större eller mindre område som reserveras. Men det ska bli så bra som möjligt för kommunerna och deras stadsutveckling. En del utredningar behöver göras och hur lång tid det kan ta vet jag inte.

Någon lösning på finansieringen av projektet har inte stått att hitta och regeringen beslutade tidigare om att Östlig förbindelse inte ska ingå i några nationella planer före 2029.

Annons Annons
TOLLARE
/link/e90956e67541421b9a3d58da319f2798.aspx

Stor och liten
lär av varandra

Projektet där ung och gammal möts
JUBILEUM
/link/e67a907467614eaaa82434c970dbc64d.aspx

20 år av kalla dopp

De har vinterbadat varje lördag
MEST LÄST IDAG
MEST LÄST IDAG