FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Amalia, Amelie

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
20 april 2019

Christine Matsson, Helena Holmström och Amira Riahi företräder tre olika hemtjänstföretag i Nacka. De menar att kommunens krav riskerar att underminera deras verksamhet.

Nackas krav slår mot
hemtjänstföretagen

Nacka 08:04 | 06 november 2018

Sedan ett drygt år tillbaka finns ett nytt krav som hemtjänstutövare i Nacka måste rätta sig efter. Minst 50 procent av personalen ska vara utbildade undersköterskor — en yrkesgrupp det råder brist på.
Nu varnar flera företag för att kravet kan leda till att utförare tvingas lägga ner.

Brister på undersköterskor är rekordstor, det visar statistik från Arbetsförmedlingen. Trots det införde Nacka kommun under förra året skärpta krav på utbildning för de anställda på hemtjänstföretagen som verkar i kommunen — minst 50 procent av personalen ska vara undersköterskor.

Företagen har länge varit kritiska till ersättningsnivå och villkoren för hemtjänsten i Nacka. Till exempel att de inte får inte betalt för varken restider eller så kallade ”bomtider” — när kunder säger nej till hjälp. Men utbildningskravet har nu fått bägaren att rinna över.

Flera riskerar varningar
– Det är brist på undersköterskor. Och vi konkurrerar med landstinget och vissa av kommunens verksamheter, som betalar bättre. Många undersköterskor vill heller inte göra de uppgifter som ingår i hemtjänst. De vill inte städa och göra inköp när de är utbildade att utföra medicinska uppgifter, säger Amira Riahi, vd för Alice hemtjänst.

Hennes företag saknar just nu två undersköterskor för att nå upp till 50 procent. Nu riskerar hon att få en varning.
– Vi riskerar varningar för att det inte finns undersköterskor att anställa, det tycker inte jag är rätt, säger hon. 

– Vi som arbetar inom hemtjänst tror inte att undersköterska är den optimala kompetensen. Vi skulle vilja ha en utbildning skapad för hemtjänst med inriktning på omsorg, säger Christine Matsson.

Helene Holmström, vd på Holmströms hemtjänst, och Christine Matsson, vd för Anlita hemtjänst, håller med om att utbildningskravet är orimligt utifrån hur arbetsmarknaden ser ut i dag. 
I mitten av september träffade de, tillsammans med representanter från tre andra företag, kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau för att lyfta krissituationen.
– Vi är några få som klarar 50-strecket. Men kravet slår hårt mot alla, säger Helene Holmström.

De är eniga om att körkort och svenska är ett måste för personal som ska jobba inom hemtjänsten. Men att hitta undersköterskor som uppfyller de kraven är näst intill omöjligt. 
– Just nu sitter jag och kör undersköterskor till kunderna. För att få tag på utbildad personal har jag varit tvungen att anställa personer utan körkort, säger Amira Riahi.

Utförare i Nacka sjunker
De senaste åren har antalet valbara hemtjänstutförare i Nacka sjunkit markant. Från 56 företag vid årsskiftet 2014/2015 till 22 nu. Amira Riahi, Helene Holmström och Christine Mattson är överens i tron att antalet företag kommer fortsätta att minska.
– Just nu betalar jag för att bedriva hemtjänst i Nacka. Det går inte runt. Vi som jobbar med det här är ju inte bara företagare, vi är även kommuninvånare. Och vi kan prata om vart vi ska flytta när vi blir äldre och behöver hjälp. För i Nacka kommer det inte kunna gå att bo, säger Christine Matsson.
Amira Rihai tillägger:
– Kommunen har ingen egen hemtjänst. Vart ska alla kunder ta vägen ifall vi alla lägger ner?


Mats Gerdau: ”Kanske inte
rätt för hemtjänsten”


Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, lovar ett höjt checkbelopp vid årsskiftet och öppnar upp för en annan form av utbildningskrav på hemtjänstpersonal. 

Mats Gerdau menar att utbildningskravet motiveras av att det borgar för en viss kvalitetsnivå.
– Kravet har dock sänkts i två omgångar från 70 procent eftersom det inte varit realistiskt. Undersköterskekravet kanske inte är helt rätt för hemtjänsten, däremot borde man titta på något annat kvalitetskrav och utbildning som känns relevant för just hemtjänsten, som vi borde kunna ena oss om i regionen så att man pratar om samma sak. I dag är det väldigt olika i olika kommuner, säger han. 

Lovar höjt checkbelopp
Utbildningskravet ställer, enligt hemtjänstföretagen, också till det ekonomiskt då en undersköterskas lön är högre än en outbildads. Att anställa en outbildad skulle göra att ersättningen räcker längre. 

Hemtjänstföretagen jämför ersättningen med Stockholm stad. Där ligger timersättningen på 436 kronor jämfört med Nackas 410 kronor, dessutom är utbildningskravet lägre. 
Mats Gerdau bekräftar att checken är högre i Stockholm men menar att den även ska täcka högre kostnader.
– Stockholm har till exempel krav på kollektivavtal och att företaget ska stå för både natthemtjänst och rycka ut på larm hos sina kunder som till exempel ramlar. Den beredskap för utryckningar och nattbemanning som krävs i Stockholm kostar så klart mer och därför är checken också högre, säger han.

Han säger även att checken kommer att höjas vid årsskiftet med 13 kronor per timme. Satsningen kommer, enligt Mats Gerdau, kosta drygt åtta miljoner. Äldreenheten ska även göra en djupanalys av hur omfattande bomtiderna är i olika företag.

Annons Annons
POLITIK
/link/cbd68e527f624bf39fbfb3a4bef8b0a6.aspx

Personliga porträtt
av lokala politiker

Läs NVP:s porträttserie
ÅRETS VÄRMDÖBO
/link/8031d0a5e11b44d2b39b50f28da55337.aspx

Rösta på din favorit!

Här är alla tio nominerade
JUBILEUM
/link/e67a907467614eaaa82434c970dbc64d.aspx

20 år av kalla dopp

De har vinterbadat varje lördag
MEST LÄST IDAG
MEST LÄST IDAG