FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Reinhold, Reine

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
16 juli 2019

Kritiserad plastikkirurg
blir av med legitimationen

Nacka 10:44 | 05 december 2018

Han har vid upprepade tillfällen kritiserats för bristfälliga näsoperationer. Nu blir Nackakirurgen av med läkarlegitimationen.

Läkaren, som är verksam i Nacka, har arbetat som plastikkirurg sedan 1998. I april i år anmälde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) plastikkirurgen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) med rekommendationen att kirurgens läkarlegitimation skulle återkallas.

I måndags kom HSAN:s beslut. Myndigheten bedömer att läkaren är grovt oskicklig och beslutar att legitimationen återkallas.

Fick uppsöka sjukhus
I beslutet konstateras att flera patienter som kirurgen utfört näsoperationer på har fått allvarliga funktionsnedsättningar och andningsproblem. Ett flertal patienter har sökt sig till Karolinska Universitetssjukhuset med anledning av allvarliga funktionella och kosmetiska besvär efter näsingreppen.
I utredningen som ligger till grund för IVO:s anmälan har tolv fall granskats närmare. HSAN bedömer att nio av de patienterna har drabbats särskilt allvarligt då näsornas estetiska utformning har prioriterats framför det funktionella.

Intresseföreningen Svensk förening för estetisk plastikkirurgi (SFEP), vars målsättning är att höja patientsäkerheten och kvalitetssäkra plastikkirurger, har försökt få kirurgen att sluta med näskirurgi. Det hörsammades dock inte och till slut uteslöts Nackakirurgen ur föreningen.
– Vi har inga redskap för att stoppa doktorer. Att utesluta är det enda disciplinära verktyg SFEP har, sa föreningens ordförande Fredrik Gewalli till NVP i september när ytterligare anmälningar mot kirurgen inkommit.
– Vi är ju inte glada att det på marknaden finns kirurger som utför felaktiga ingrepp. Ett fall som detta drabbar framför allt patienten, men även oss kirurger, sa han också.

NVP skrev om plastikkirurgen redan 2009 då HSAN fått in flera anmälningar, bland annat med klagomål på ärr efter en bröstoperation. Plastikkirurgen fick då en erinran för bristfällig journalföring. 

40-tal anmälningar
IVO inrättades först 2013 men har under åren mottagit ett 40-tal anmälningar från missnöjda patienter som opererats av Nackakirurgen. Att en anmälan till HSAN med rekommendationen om att återkalla kirurgens legitimation kom först i april 2018 förklarar IVO med att det är först under de senaste åren som mer allvarliga klagomål kommit in.
– De första signalerna kom i spridda skurar, under åren före 2017. En del av dem var anonyma och gällde kanske inte direkt felbehandlingar, utan mer att man var missnöjd över resultatet eller bemötandet. Det är under de senaste åren som vi sett de allvarliga fallen där det handlar om andningssvårigheter och liknande, säger Helene Dahl Fransson, inspektör på IVO.
– Det som gjorde att IVO fick möjlighet att göra en ordentlig utredning var att det kom signaler från andra plastikkirurger och man fick möjlighet att titta på patientjournaler, fortsätter hon. 

Utredning började 2017
IVO:s utredning påbörjades våren 2017 och anmälan till HSAN lämnades in i april 2018.
– Att det tog så pass lång tid beror på att vi har högt ställda krav att göra väldigt noggranna utredningar för att kunna visa på grov oskicklighet i HSAN. Sett i backspegeln kan man ju säga att man önskar att man hade kunnat komma till det här beslutet om återkallelse av legitimationen tidigare.

NVP har sökt den aktuella kliniken.

Annons Annons
UTSTÄLLNING
/link/ffa4fc6270e34005af67e908c76b2a62.aspx

Liten utställning i
väntan på museet

Porslins- och plastföremål visas
SOMMARBILDSTÄVLING
/link/6d8370dbda3b45bf8c61bfca2192c377.aspx

Tävla om presentkort värt 1 000 kronor!

Skicka din bästa bild till oss
MEST LÄST IDAG
MEST LÄST IDAG