FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Reinhold, Reine

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Tisdag
16 juli 2019

Hög arbetsbelastning ska ha gjort att det tog cirka två veckor innan trygghetslarmet installerades.

Installation dröjde —
kunde inte larma vid fall

Nacka 10:00 | 07 februari 2019

Installationen av trygghetslarmet dröjde vilket ledde till att en person, som hade fått larm beviljat, inte kunde påkalla hjälp när hen hade ramlat.

En morgon i mitten av januari ramlade en person, som beviljats trygghetslarm, i sitt hem. Hen kunde inte påkalla hjälp då larmet inte hunnit installerats, trots att det hade gått två veckor sedan det beställdes. Hög arbetsbelastning anges som förklaring till varför larminstallationen dröjde, enligt en lex Sarah-rapport.
Närstående till personen kunde hjälpa till att tillkalla ambulans och personen fördes till sjukhus där hen blev inlagd.

Hur länge hade kunden fått vänta på larmet?
– Beställningen kom in 8 januari. Larmet installerades 21 januari. Det är för lång tid och jag beklagar verkligen de konsekvenser det fick, säger Nina Regetti, biträdande verksamhetschef för Larmpatrullen, i ett mejlsvar till NVP.
Är det fler personer som fått vänta på installation av larm?
– Under 2018 fick jag rapporter om fyra fall där personer fått vänta längre än den avtalade tiden för installation. Vi ser nu över organisationen för att komma fram till hur vi bättre ska kunna möta behovet av installation av trygghetslarm.

Nina Regetti har inga uppgifter om vilka skador personen ådrog sig, eller hur länge hon fick stanna på sjukhus.

I början av januari berättade NVP om en äldre person som, på grund av en felinstallation, var utan trygghetslarm i tre månader. Trots dagliga felmeddelanden upptäcktes inte att larmet kopplats fel förrän personen ramlat och först efter att ha legat på golvet i några timmar lyckades kontakta larmpatrullen på telefon.

Annons Annons
UTSTÄLLNING
/link/ffa4fc6270e34005af67e908c76b2a62.aspx

Liten utställning i
väntan på museet

Porslins- och plastföremål visas
SOMMARBILDSTÄVLING
/link/6d8370dbda3b45bf8c61bfca2192c377.aspx

Tävla om presentkort värt 1 000 kronor!

Skicka din bästa bild till oss
MEST LÄST IDAG
MEST LÄST IDAG