FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Amalia, Amelie

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
20 april 2019

Hinder som får trafiken
i Nacka att bromsa in

Nacka 08:02 | 07 november 2018

Vägen mot stadsbebyggelse saknar inte hinder. På sistone har det blivit märkbart i Nacka, med avstängda körfält och långa köer. Och så kommer det att fortsätta.
– Vi är på tårna för att vardagen ska fungera ändå, säger Bengt Stenberg, chef för Nackas trafikenhet.

Alla som färdats i buss eller bil i centrala Nacka den senaste tiden har sannolikt märkt att köerna stundtals ringlat långa, att körfält stängts av och att trafikanter får välja nya vägar. 
Det är i huvudsak tre större projekt som påverkar trafiken: Bygget av trafikplats Kvarnholmen, omgörningen av busshållplatsen vid Henriksdal och flytten av rondellen vid Forum.

Trafikplats Kvarnholmen är det som har pågått längst. Och inte förrän till våren 2019 räknar Trafikverket med att framkomligheten blir normal igen på vägsträckan på 222:an i höjd med Nacka gymnasium.

Stängda filer på 222:an
För att öka säkerheten för dem som bygger trafikplatsen stängde Trafikverket i våras av ett av körfälten i riktning in mot stan, samtidigt som man sänkte hastigheten till 70 kilometer i timmen. En tid senare stängdes ett körfält av även i motsatt riktning. 
Inledningsvis ledde detta till en del incidenter i riktning mot Stockholm, enligt projektledaren Jan Halén.
– Det var några olyckor i början. Det är svårt att säga varför de skedde, om någon körde för fort eller om det blev konfrontation vid byte av körfält. Vi flyttade 70-skylten så att trafikanterna såg den tidigare och efter några veckor lugnade det ner sig, säger han.

Avstängningarna beräknas hävas i maj nästa år, men redan i förra veckan tog Trafikverket bort filförflyttningen i ytterkörfältet i riktning mot stan.
– Nu blir det snart vinter och halt, och då är det viktigt att trafikanterna håller nere hastigheten trots att vi ökar framkomligheten, säger Jan Halén.
Kommer det att rulla på bättre nu?
– Ja, trafiken kommer att flyta på bättre, men risken är att hastigheten ökar.

I Henriksdal är det främst ombyggnationen av busshållplatsen i riktning mot stan som orsakat köbildning den senaste månaden. 
– Det här är ett trimningsprojekt med syftet att öka framkomligheten för bussarna. Vi förlänger hållplatsläget för att fler bussar ska få plats och skapar samtidigt ett eget busskörfält genom korsningen, säger Karin Crawford, kommunikatör på Stockholm stads trafikkontor.

Projektet påbörjades i somras och beräknas vara klart i slutet av november.
Flytten — och skövlingen — av rondellen mellan Nacka Forum och kommunhuset har väckt en del uppståndelse. Arbetet har också medfört avsmalnade körfält och omdirigering av cyklister och gångtrafikanter.
– Arbetet med rondellen ska vara klart i slutet av november, men omledningen av cyklister och gångtrafikanter blir kvar under en längre tid, säger Bengt Stenberg, chef för trafikenheten i Nacka.

Flaggar för fler hinder
Han konstaterar att trafikanterna i centrala Nacka kommer att behöva stå ut med fler trafikstörningar framöver.
– Vi ska ju bygga mycket. Det är en fantastisk utveckling, med bland annat tunnelbanan och den nya bussterminalen. Det är klart att det under de här åren kommer att finnas tillfälliga utmaningar. Men vi är på tårna för att vardagen ska fungera ändå. Vi vill hitta en harmoni, med god framkomlighet och bra trafiksäkerhet. Det jobbar vi med hela tiden.
Hur då?
– Vi jobbar mycket med trafikanalyser, ihop med projektledare, för att få samsyn och koordinera. Det är även viktigt att vi kommunicerar bra, så att medborgarna kan fatta informerade beslut om sina färdvägar. Mycket information finns på kommunens hemsida och på trafiken.nu. I samband med vissa projekt skickar vi även ut information till boende i ett särskilt område om vad som är på gång där.

Sju projekt som påverkar Nackatrafiken

• Väg 222 vid Danviksbron i riktning mot Slussen. Vägarbeten. Broreparation, kollektivkörfält avstängt. Beräknas pågå till den 18 november.

• Kvarnholmsvägen i Stockholms stad, i båda riktningar. Vägarbeten och bygge av busshållplats. Ombyggnad av korsningen Värmdöleden/Kvarnholmsvägen. Ett körfält avstängt. Beräknas vara klart i slutet av november.

• Väg 222 på Värmdöleden vid Trafikplats Lugnet, i riktning mot Stavsnäs. Broarbete. Beräknas pågå till den 16 januari 2019.

• Väg 222 mellan Nacka gymnasium och Trafikplats Nacka i båda riktningarna. Vägarbeten. Avstängning av ett körfält på 222:an östgående i höjd med gymnasiet. Tillfällig hastighetsbegränsning på 70 kilometer i timmen. Beräknas pågå till 31 maj 2019.

• Vägarbeten i korsningen Vikdalsvägen/Värmdövägen, i båda riktningar. Ombyggnation av Vikdalsvägen och rondellen. Smalare körfält samt omledning av gång- och cykeltrafik. De avsmalnade körfälten ska åter breddas den 30 november.

• Vägarbeten på Skönviksvägen, i båda riktningar. Körfält avstängt mellan Jarlabergsvägen och Diligensvägen. Trafiken regleras med tillfälliga trafiksignaler. Beräknas pågå till 28 november.

Källa: trafiken.nu

… och några hinder på vägarna  i Värmdö

Upprustning av samtliga cirkulationsplatser vid Värmdö marknad. Liten påverkan på trafik, vissa delar sker kvällar och nätter. Arbetet är planerat under hösten/vintern och beräknas vara helt färdigställt våren 2019.

Nytt slitlager samt rivning gamla gångbanan på Båt-vägen. Liten påverkan på trafiken, stora delar är färdigställda men några mindre åtgärder kvarstår. Arbete pågår till och med vecka 45.

• Upprustning av båda cirkulationerna vid Skogsbo och översyn av gångbanor och belysning. Beläggning planeras till säsongen 2019, men förberedande åtgärder utförs tidigare. Mellanstor påverkan på trafiken, arbeten som medför stor trafikpåverkan kommer att förläggas till kvällar och nätter. Arbetet är planerat under höst-en/vinter och beräknas vara helt färdigställt våren 2019.

• Utbyggnad gång- och cykelväg från Mörtviksvägen till Älgkroksvägen. Liten påverkan på trafiken. Arbetet utförs utanför vägområdet, men trafik till och från arbetsområde kommer att förekomma. Eventuellt kan en tillfällig hastighetsreglering ske för att säkerställa en god säkerhet inom arbetsområdet. Arbetet pågår och beräknas vara färdigställt under våren.

Källa: Värmdö kommun

Annons Annons
POLITIK
/link/cbd68e527f624bf39fbfb3a4bef8b0a6.aspx

Personliga porträtt
av lokala politiker

Läs NVP:s porträttserie
ÅRETS VÄRMDÖBO
/link/8031d0a5e11b44d2b39b50f28da55337.aspx

Rösta på din favorit!

Här är alla tio nominerade
JUBILEUM
/link/e67a907467614eaaa82434c970dbc64d.aspx

20 år av kalla dopp

De har vinterbadat varje lördag
MEST LÄST IDAG
MEST LÄST IDAG