FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bartolomeus

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
24 augusti 2019

Debatt

Fysisk aktivitet påverkar den psykiska hälsan positivt. Därför är det viktigt att idrottsytor planeras och byggs när Nacka växer. Det menar företrädare för Socialdemokraterna i Nacka.

S: ”Vi vill stärka ­
ungas psykiska hälsa”

Debatt 14:35 | 18 december 2018

Allt fler unga uppger att de i perioder mår dåligt. För att ta itu med detta växande samhällsproblem krävs stora satsningar från oss politiker, skriver Socialdemokraterna i Nacka i en debattartikel.

Inför den nya mandatperioden har den moderatledda alliansen i Nacka valt att lägga ned Kommittén för hälsa och livs­kvalitet, som bland annat haft ungas psykiska hälsa på dagordningen. Även om intentionerna med denna kommitté varit goda så fungerar en kommitté mest som en diskussionsklubb. Vi tycker att ansvaret för ungas psykiska ­hälsa ska ligga hos en ­eller flera nämnder. Detta då en nämnd har både budget och ansvar för att se till att verksamheten inom det avsedda området bedrivs i enlighet med uppsatta mål och rikt­linjer.

I dag har en skolkurator på gymnasiet i Nacka ansvar för omkring 800 elever, vilket skapar utmaningar för elevhälsoteamen. För att förebygga och få rätt hjälp i ett tidigt skede avsatte vi i vårt budgetförslag för Nacka kommun 2019 ökade resurser till gymnasieskolorna för fler skolsköterskor och kuratorer som ska bidra till att stärka elevernas psykiska välmående.

Fysisk aktivitet och ­social gemenskap påverkar den psykiska hälsan positivt. Vi vill ge våra unga bättre möjligheter till ett rörligare liv i både organiserade och spontana aktiviteter. När Nacka växer måste det planeras in och byggas idrottsytor. Nackas unga ska kunna ha en aktiv fritid även när vi blir fler i kommunen. Därför vill vi bland annat utveckla Järlahöjden till ett stort och sammanhängde kultur- och idrotts­campus.

Bostadsbristen i Stockholmsregionen är stor och att allt fler unga tvingas till korta och otrygga andra- eller tredjehandskontrakt kan skapa stress och oro. Framförallt ser vi en brist på hyreslägenheter som våra unga har råd att bo i. För att unga ska kunna flytta hemifrån och starta sina egna liv vill vi att fler av de planerade bostäderna i Nacka blir hyres­lägenheter.

Därtill vill vi införa sommarjobbsgaranti. Alla studerande unga mellan 16–18 år i Nacka ska få sommarjobb. Det första jobbet stärker ungas självkänsla och ger nya kontaktytor. Att få möjlighet till ett arbete under det långa sommar­lovet kan både uppmuntra och stärka ungas självförtroende.

Stockholms läns landsting har fått pengar av S-ledda regeringen under förra mandatperioden för att stärka arbetet med barns och ungas psykiska hälsa. Här krävs det ­samordning mellan vår kommun och landstinget. När unga mår dåligt ska det finnas hjälp att få. Det kan ske genom skolhälsovård­en, vårdcentralen eller ungdomsmottagningarna.

Ungas psykiska hälsa är för oss viktigare än att bara diskuteras. Det kräver att beslut tas om insatser och investeringar. Vi vill ta ansvar och ett helhetsgrepp om denna fråga.


Khashayar Farmanbar, S
Oppositionsråd
Martin Hellströmer, S
2:e vice ordförande arbets- och företagsnämnden
Ella Tegsten, S
2:e vice ordförande fritids­nämnden
Andreas Falk, S
Gruppledare socialnämnden
Espen Bjordal, S
2:e vice ordförande utbildningsnämnden
Annika Hansson, S
Ledamot i kommittén för hälsa och livskvalitet

Annons Annons
LÄGER
/link/2c2dc833c40847b3aa58a6a8c5b05242.aspx

Uppdrag: Rädda jorden

De komponerar sitt eget lajv
MEST LÄST IDAG
MEST LÄST IDAG