FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bartolomeus

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
24 augusti 2019

Debatt

Attention Nacka-Värmdö oroas över hemmasittarna.

Politiker — vad gör ni
för de osynliga barnen?

Debatt 11:22 | 10 december 2018

Vad gör ni för att säkerställa att alla barn får det stöd de behöver för att kunna gå i skolan?
Den frågan ställer Attention Nacka-Värmdö till kommunpolitikerna.

Kalla Fakta har i sitt program ”De osynliga barnen” den 3 december lyft det tilltagande problemet med att skolorna inte kan erbjuda en fungerande skolgång för alla barn. Enligt Kalla Fakta är det cirka 5 500 barn i Sverige som är så kallade hemmasittare, det vill säga inte klarar av att gå i skolan på grund av bristande anpassningar.
Attention Nacka-Värmdö  är väl bekanta med detta utifrån kontakter med våra medlemmar och vår bild är att problemet är betydligt större än vad Kalla Faktas undersökning visar.

När ett barn inte går i skolan drabbar det hela familjen där föräldrarna inte kan arbeta eftersom all tid går till att hjälpa barnet. Det är också väl dokumenterat att många föräldrar till dessa barn drabbas av utmattning och långtidssjukskrivningar.
Flera kommunala beslut de senaste åren har försämrat situationen för barn i Nacka och Värmdö, bland annat minskar man på antalet elevassistenter i skolorna av kostnadsskäl.

Som nationalekonom Ingvar Nilsson bekräftar i Kalla Faktas program så kommer bristande stöd i skolan leda till mångfalt ökade kostnader i framtiden när barnen döms till utanförskap. Detta är således inte acceptabelt ur varken ekonomisk eller humanitär synvinkel.

Attention Nacka-Värmdö ställer därför en öppen fråga till Nackas och Värmdös politiker: Vad gör ni för att säkerställa att alla barn får det stöd de behöver för att kunna gå i skolan? Planerar ni att kartlägga situationen i Nacka och Värmdö? Hur många barn har problematisk skolfrånvaro i Nacka och Värmdö kommun?

Attention Nacka-Värmdö

Annons Annons
LÄGER
/link/2c2dc833c40847b3aa58a6a8c5b05242.aspx

Uppdrag: Rädda jorden

De komponerar sitt eget lajv
MEST LÄST IDAG
MEST LÄST IDAG