FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Bartolomeus

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
24 augusti 2019

Debatt

MUF: "Tiggeriförbud
vore fel väg för Nacka"

Debatt 09:37 | 23 december 2018

Tiggeriförbud är bara ett sätt att lindra symptomen, inte sjukdomen, anser MUF Nacka.

Sedan Högsta förvaltningsdomstolen i veckan presenterade domen som innebar att Vellinge kommun har rätt att införa lokala tiggeriförbud har flera andra kommuner också visat intresse för det. För Nacka vore ett tiggeriförbud helt fel väg att gå.
I Moderata ungdomsförbundet har vi alltid arbetat för den enskildes frihet och mot överstatlighet. Vår mening är att ett lokalt tiggeriförbud vore ett steg i motsatt riktning och hoppas därför att det inte blir aktuellt i Nacka. Istället bör Nacka kommun ta tillfället i akt för att visa att de sociala problem som är orsaken till tiggeri går att lösa på effektivare och humanare vis. Tiggeriförbud är trots allt bara ett sätt att lindra symptomen, inte sjukdomen.

Vi anser istället att Nacka kommun bör ta ett större ansvar för att tillsammans med ideella organisationer få ett samlat grepp om hur tiggarna kan hjälpas bäst. Exempelvis skulle det vara bra att veta hur många och vilka tiggare som är verksamma i Nacka och varför de tigger. 
Organisationerna tillsammans med kommunen skulle också kunna hjälpa tiggarna att hitta alternativa inkomstkällor och informera dem om vilka lagar och regler som gäller kring bosättning.

De människor som tigger gör det inte av fri vilja, utan för att de annars skulle leva under ännu sämre förhållanden och utan möjlighet till ett arbete. Det är den insikten som bör vara vägledande när vi diskuterar tiggerifrågan. Att begränsa tiggeriet genom före-skrifter vore ett populistiskt steg bort från den frihet och öppenhet som hittills har präglat utvecklingen i vår kommun. MUF Nacka hoppas att detta är en slutsats som delas av vårt goda borgerliga styre.

Även om tiggeriet hittills inte har varit ett lika stort problem i Nacka som i andra kommuner råder det ingen tvekan om att den fattigdom som tiggarna lever under har fört med sig svårigheter som vår kommun har svårt att hantera. Inte minst eftersom att många av tiggarna inte är svenska medborgare. Men problemen med exempelvis illegala bosättningar eller att många tiggare inte har tillgång till toalett kan lösas med redan existerande lagar och förordningar. De tiggare som inte orsakar sådana sociala problem bör inte straffas på grund av andras misstag.

Alla vi medborgare i Nacka har ett gemensamt ansvar att hjälpa de människor som lever i utsatthet och ett ansvar att motarbeta populistiska regleringar i vår kommun som inte löser de grundläggande problemen. Nacka ska istället visa -vägen för hur sociala problem löses utan fler regleringar och med mer av samarbete. 

MUF Nacka, som utgör en tredjedel av medlemmarna i kommunens -största parti kommer att arbeta mot ett tiggeri-förbud om det någonsin blir relevant, gör det du också!

Noa Samenius
Ordförande MUF Nacka

Annons Annons
LÄGER
/link/2c2dc833c40847b3aa58a6a8c5b05242.aspx

Uppdrag: Rädda jorden

De komponerar sitt eget lajv
MEST LÄST IDAG
MEST LÄST IDAG