FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
18 juli 2018

L: "Skolbibliotek till alla elever"

Debatt 13:45 | 16 april 2018

Liberalerna vill, i en debattartikeln. lyfta fram vikten av att alla Nackas skolor följer skollagens krav och erbjuder sina elever tillgång till ett riktigt bra skolbibliotek.

Annons Annons

Ingen ifrågasätter längre läsförmågans betydelse för barns och ungdomars möjligheter att nå framgång i skolan, yrkeslivet och rollen som medborgare i ett demokratiskt samhälle. För att erövra en tillräckligt bra läsförmåga krävs träning, samt hög kompetens och engagemang hos lärarna. Men lärarnas arbete behöver kompletteras och stödjas av ett bemannat skolbibliotek.

Skolverket skriver i en ny rapport att många skolor fortfarande inte verkar veta vad de ska ha skolbiblioteken till. Biblioteken utnyttjas inte som den pedagogiska resurs de skulle kunna vara. Det är inte ovanligt att skolor hänvisar eleverna till närmaste folkbibliotek istället. Den inställningen visar att man inte förstått syftet med skolbiblioteken.

Nacka har höga ambitioner för sina skolor. Det är därför förvånande att frågan om elevernas tillgång till den kompetens och de möjligheter som skolbiblioteket erbjuder får så lite uppmärksamhet här. Det vill vi ändra på.

Ett välutrustat skolbibliotek är en fantastisk resurs. Skolbibliotekarien kompletterar lärarna i va-let av texter och andra media och förstärker och fördjupar lärandet oavsett ämne. En skicklig skolbibliotekarie kan därutöver spela en central roll för en skolas digitaliseringsarbete. Att kunna söka och rätt värdera information blir en allt viktigare färdighet för dagens ungdomar. Skolbibliotekarierna är experter.

Skolbiblioteket utgör också en resurs för elever med läs- och skrivsvårigheter. Genom kunskap om och tillgång till specialanpassad litteratur och andra läromedel kan skolbiblioteket inspirera hela personalens arbete med språkutvecklande arbetssätt.
Liberalerna i Nacka kommer att fortsätta arbeta för att alla elever ska få möjligheter att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Vi anser att tillgången till moderna, bemannade och väl utrustade skolbibliotek är en väsentlig byggsten i det arbetet.

Lena Linnerborg, L
1:e vice ordförande utbildningsnämnden
Gertrud Lindgren, L
ersättare utbildningsnämnden

Annons Annons
TÄVLING
/link/a4118d152a2948958bcf1a277cf0743d.aspx

Skicka in din bästa bild

Dags för NVP:s sommartävling
MEST LÄST IDAG