FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Adolf, Alice

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
23 juni 2018

"Teoretiskt sett skulle andra riktlinjer kunna leda till att färre får sina förstahandsval", säger Tobias Nässén, M, ordförande i utbildningsnämnden.

Nackas modell för skolvalet är olaglig

Nacka 07:30 | 13 mars 2018

Nackas urvalssystem i skolvalet är olagligt, anser Kammarrätten. Enligt en ny dom öppnar modellen för att det är taktiskt att i andra hand välja en skola långt bort från hemmet.

Annons Annons

När Nackas skolval förra året hade avgjorts valde nio familjer i Nacka att överklaga besluten om barnens placering till Förvaltningsrätten. Föräldrarna menade att kommunens urvalsmodell stred mot lagen.
Orsaken är att kommunen lagt större vikt vid vårdnadshavarnas andraval än vid deras förstaval, i de fall där skolorna haft många sökande. Det vill säga: I en situation där det har varit fler sökande än platser, har företräde getts till de barn som skulle få längst avstånd till sitt andrahandsalternativ. 

Enligt Nacka kommun har urvalsmodellen stöd i skollagen. Kommunen hänvisar till en dom om ”relativ närhet”, som tidigare slagits fast. Men Kammarrätten menar att Nackas tolkning är felaktig. 

Långt avstånd – större chans
Det medför, enligt Kammarrätten, att skolurvalet öppnar för taktiska val till skolor med högt söktryck. Ju längre avståndet till andravalet, desto större chans att få förtur till förstavalet. Enligt Kammarrätten är närhetsprincipen bara relevant som urvalsmodell när man ser till vilka två skolor som geografiskt ligger närmast eleven. Däremot anser rätten att Nackas princip, att istället se hur mycket längre det är till den skola som eleven valt i andra hand inte är godtagbar.

Jessica Johansson, som bor i Saltsjö-Duvnäs, är en av de föräldrar som drivit frågan ända fram till Kammarrätten. En process som tagit nästan åtta månader. 
– Allt började med att det var ett allmänt prat före skolvalet, att man skulle välja på ett visst sätt för att bli garanterad sitt förstaval. En del föräldrar hade räknat ut att modellen öppnade för strategiska skolval.

Hon försökte påtala omständigheterna för Nacka kommun, men fick inget gehör.
– Jag fick ett mycket nonchalant bemötande i mina kontakter med Nacka kommun, säger hon.

Orimliga skolval
Jessica Johansson, som sedan granskade förra årets urvalslista, menar att den visade på orimliga skolval till skolor långt från hemmet eller till privata skolor som inte hade något intag till höstterminen 2017, i andra- och tredjehandsvalen. 
– Detta i syfte att säkra plats på den skola man valt i första hand. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att Nacka kommun har lagt ned så mycket tid och resurser på att försvara en modell som faktiskt strider mot skollagen, säger Jessica Johansson och fortsätter:
– En urvalsmodell ska vara rättssäker och rättvis för alla barn och inte öppna för strategiska skolval. Gör Nacka kommun intag enligt nuvarande modell, kan vissa placeringar strida mot skollagen.


Nacka överklagar till högsta instans

Nacka står på sig och behåller skolvalsmodellen, trots Förvaltningsrättens dom. 
– Alla partier var eniga om att överklaga för att få en vägledande dom över hur skollagen ska tolkas, säger Tobias Nässén, M, ordförande i utbildningsnämnden.

Förvaltningsdomstolen ansåg att Nacka kommun hade tolkat lagen rätt. Kammarrätten, som är nästa instans, menade att kommunen tolkat lagen fel. Därför vill kommunen få saken prövad i högsta instans.
– Vårt mål med de riktlinjer vi har i Nacka är att så många som möjligt ska få sitt förstahandsval och därefter sitt andra- eller tredjehandsval, säger Tobias Nässén.

Sista ansökningsdagen för skolval till höstterminen var 31 januari, och från och med den 6 mars börjar beskeden om skolplaceringarna skickas ut. Preliminära siffror visar att 92 procent fått sitt förstahandsval i år. Lägger man till andrahandsvalen blir siffran 98 procent.

Hur många föräldrar som fått sitt barn placerat på sitt andrahands- och tredjehandsval på grund av den omtvistade urvalsmodellen har kommunen inga svar på.
– Teoretiskt sett skulle andra riktlinjer kunna leda till att färre får sina förstahandsval och att fler elever som bor längre från vissa skolor får svårare att kunna välja en skola längre bort från hemmet, säger Tobias Nässén.

Hur stor chans tror ni att det är att Högsta förvaltningsdomstolen tar upp ärendet?
– Det är svårt att veta, men vi hoppas domstolen tar upp frågan då rättsläget är oklart i dag.

Oppositionsrådet Khashayar Farmanbar, S, säger att partierna inte varit ense i frågan från början, men att Socialdemokraterna i Nacka valde att gå med på att överklaga domen, i syfte att högsta instans ska fastställa skolvalsmodellen som olaglig.
– Den missgynnar ärliga val, men gynnar taktiska val. Vi vill ha ett hederligt system, säger han.

2 132 elever har deltagit i skolvalet till höstterminen 2018.

Annons Annons
POPULÄR PROFIL
/link/83d02dcfa407458fa1aa1e0529ef37de.aspx

Han är årets Värmdöbo

Robin Brown fick rekordmånga röster
MEST LÄST IDAG