FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Urban

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Fredag
25 maj 2018

"Ta ansvar för kulturarvet!"

Debatt 16:46 | 13 februari 2018

"En av Stockholms läns största ateljéföreningar – G-studion i Gustavsberg – är hotad." Det skriver företrädare för föreningen och för Konstnärernas riksorganisation, KRO, i en debattartikel.

Annons Annons

En unik produktionsplats för konstnärer och ett levande kulturarv i en unik miljö i Gustavsbergs gamla porslinsfabrik riskerar att gå i graven om Värmdö kommun säljer ut fastigheterna som rymmer ateljéföreningen G-studion.

G-studion har sedan början av 90-talet varit inhyst i de gamla fabrikslokaler som tillhört Gustavsbergs porslinsfabrik. Det är en viktig och unik produktionsplats för konstnärer i Stockholms län. Här är 98 konstnärer, formgivare och konsthantverkare verksamma med egen produktion, utställningar, konstnärlig gestaltning och formgivning för industrin. Medlemmarna är representerade nationellt såväl som internationellt på gallerier och museer.

När Värmdö kommun nu vill sälja fastigheterna riskerar inte bara konstnärerna att förlora sina arbetsplatser. Ett levande kulturarv riskerar dessutom att gå i graven.
Lokalerna är helt unika i Stockholmsområdet, både när det gäller det kulturhistoriska arvet och tillgången till lämpliga produktionsverkstäder för framställning av keramik, vilket är det material som majoriteten av konstnärerna i ateljéföreningen arbetar med. Kontakten med Gustavsbergs konsthall och samarbeten med exempelvis statliga Bildkonstnärsfonden bidrar till en aktuell och kvalitativ utveckling av den verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Ateljéföreningen har drivit frågan om fastigheternas framtid med Värmdö kommun i flera år, med syfte att finna en gemensam lösning för ett säkert och långsiktigt bevarande/ägande.

Trots att kommunen vid upprepade tillfällen betonat hur viktig vår verksamhet är, och givit oss löften om att få behålla husen, står vi nu återigen inför ett kommunalt beslut om att de ska säljas till en privat aktör. Då kommunen vägrar att skriva in en klausul i köpeavtalet där ateljéerna och den konstnärliga verksamheten tryggas, ges en privat köpare fria händer att göra vad den vill med fastigheterna.

Kommunen är väl medveten om det historiska värdet och använder det i marknadsföringssyfte. Till exempel har det nya bostadsområdet Porslinskvarteren som byggs runt ateljéhusen givits gatunamn som Wilhelm Kåges gata och Maja Snis gata — döpta efter lokalt verksamma konstnärer som en gång satte Gustavsberg på kartan. Samtidigt tycks de inte se något värde i verksamhetens fortlevnad.

Är detta en ansvarsfull politik i en växande kommun? Medan en stor del av landets kommuner lägger allt större vikt vid både samtida konst och kulturarv, tycks Värmdö vilja backa in i framtiden. Ska kommunens invånare på detta sätt gå om miste om Gustavsbergs själ? Vi uppmanar kommunpolitikerna från alla partier att ta ansvar för denna kulturskatts existens och framtid.

Lisa Wallert, ordförande i Ateljéföreningen G-studion
Ylva W Franzén , styrelseledamot i Ateljéföreningen G-studion
Jon Brunberg, en av två ordförande i Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län
Sofia M Westin, en av två ordförande i Konstnärernas Riksorganisation i Stockholms län

Annons Annons
#METOO
/link/1abce002bfe04b509e5c5c72755b167e.aspx

De vill lyfta samtal om sex

Elever tar strid mot övergrepp
MEST LÄST IDAG