FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Gertrud

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Lördag
17 mars 2018

Nackas barn borde skyddas mot porr lika bra som barnen i Stockholms stad, tycker skribenterna.

”Ett helhetsarbete krävs mot porren”

Debatt 10:29 | 06 december 2017

Slutreplik till Tobias Nässén i debatten om porrfilter i Nackas förskolor och skolor.

Vi uppskattar er tydlighet med att ”Nackas förskolor och skolor ska vara de bästa i landet, och det gäller även hur lärare och skolledare arbetar mot kränkningar inklusive frågor som pornografi”.

Detta förpliktigar er till att även agera i frågan. Det krävs att kommunen
pushar på skolorna med tydliga direktiv, till exempel i kommande budgetar. Det krävs att resurser tillsätts för skolornas arbete mot porr.  Som ordförande i utbildningsnämnden har Tobias Nässén makten och ansvaret att förverkliga detta.

Att skydda våra barn från de sexuella övergrepp och den kvinnosyn porren visar och inspirerar till är en fråga om politisk vilja och prioriteringar. I Stockholms stads budget för 2018 står skrivet att kommunen ska skydda barn och unga från att utsättas för porr. Lika tydliga måste Nacka vara om Nackas barn ska skyddas lika bra som barnen i Stockholms stad. Eftersom det är politikerna som har det yttersta ansvaret för att kommunens verksamheter främjar jämställdhet och motverkar sexuella övergrepp, måste politikerna peka med hela handen om skolorna inte lyckas med det själva. Givetvis har rektorerna det praktiska ansvaret för verksamheten, men ni som ansvariga politiker sätter ramarna.

Precis som ni skriver så krävs både tekniska filter och ett kritiskt förhållningssätt till porr i skolans undervisning för att motverka kränkningar. Vi delar er syn på behovet av helhetsarbete mot porren i skolan. Vi har aldrig hävdat att ett filter är ett heltäckande skydd, men att det är en grundförutsättning för att kunna bedriva ett meningsfullt arbete i övrigt för att hantera och motverka porrens påverkan på elever. Det handlar inte om antingen eller utan behövs ett effektivt arbete på flera nivåer. Det krävs utbildning, samtal, policys samt tekniska lösningar. Att peka på det uppenbara, att tekniska lösningar såsom filter inte är heltäckande, är inte ett argument mot att använda dem.

Om det tar 20 minuter för en ung pojke att leta upp en gruppvåldtäkt på internet istället för 20 sekunder är det ett steg i rätt riktning. Tekniska skydd har ett signalvärde. Avsaknaden av tekniska skydd har tyvärr också ett signalvärde.

Vägen till att stoppa kränkningar i skolan går via aktivt ledarskap, skriver ni. Vi håller fullt ut med er i detta, och vädjar till er att använda ert ledarskap för att bidra till en #porrfribarndom för Nackas barn och unga.

Elsa Lantz
Jenny Holmström
Emanuel Lantz
Carl Rodling

Annons Annons

BARNPROGRAM
/link/9547078b4cc944c2bf77d8fef241ddfa.aspx

"Jag tar barn på allvar"

"Bolibompa-gubben" från Älta
MEST LÄST IDAG
 
 
LÄGET I TRAFIKEN
  • Sträckan Nacka Forum - Årstadal
    Normal trafik
Visa/dölj information från SL