FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Fredrik, Fritz

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
18 juli 2018

Nackabor inte så klimatvänliga som de säger

Nacka 16:55 | 27 september 2016

89 procent av Nackaborna anser sig vara klimatmedvetna. Samtidigt väljs bensindriven bil till jobbet, flyg till semestern och kött till lunchen.

Annons Annons

– Vi människor är inte alltid rationella utan vi är också bekväma, analyserar Nackas biträdande miljöchef Sabina Nilsson.

På uppdrag av Nacka kommun har ett undersökningsföretag intervjuat 1 000 slumpmässigt utvalda Nackabor, i åldrarna 18 till 84 år, om deras miljövanor.

Resultatet ger en aningen schizofren bild av Nackaborna där 95 procent tror att Nacka påverkas eller kommer att påverkas av klimatförändringar, 89 procent anser sig vara klimatmedvetna och 86 procent tror att de själva kan göra insatser för att bromsa klimatförändringen.

Svar som går på tvären
När Nackaborna bland fyra alternativ ombeds peka ut största källan till klimatpåverkande utsläpp i Nacka väljer 51 procent vägtrafiken.

Men när det sedan kommer till frågorna om hur de påstått miljömedvetna Nackaborna de facto agerar framkommer en inte lika grön linje i svaren.

80 procent äger bil, varav 93 procent använder bensin eller diesel som bränsle. Fyra procent använder elhybrid eller elbil, två procent kör på etanol och mindre än en procent använder fordonsgas.

På liknande vis går svar om flyg- och matvanor – båda områden som Nackaborna ser som stora lokala källor till utsläpp – på tvärs mot den klimatmedvetna hållningen.

”Ohållbara vanor”
70 procent av Nackaborna har flugit privat senaste året, 23 procent har flugit tre eller fler gånger. 80 procent äter kött minst en gång i veckan, 43 procent flera gånger i veckan, medan endast sex procent aldrig äter kött.

Jag noterar att Nackaborna anser sig vara miljömedvetna – men samtidigt både flyger mycket, åker bil mycket och äter mycket kött, är inte det motstridiga uppgifter?
– Både ja och nej, svarar Nackas biträdande miljöchef Sabina Nilsson. Mycket forskning visar på att det inte automatiskt finns ett samband mellan kunskap och beteende. Vi människor är inte alltid rationella utan vi är också bekväma, och vill gärna göra som vi alltid har gjort. Vi är också flockdjur som vill göra som våra kompisar i flocken.

– Så det gäller att göra de klimatsmarta valen attraktiva, bekväma och populära. Vi kan också se i undersökningen att Nackaborna svarar att det främst är ”mina invanda beteenden” som hindrar dem från att leva klimatvänligt. Så Nackaborna har visat att de har god kunskap om klimatfrågan och sin egen roll i den. Nu gäller det att vi tillsammans hjälps åt att skapa nya goda vanor och bryter de ohållbara vanorna.

Hur kan kommunen påverka Nackaborna till att bli mer miljömedvetna?
 – Kommunen har ett stort ansvar som samhällsbyggare att skapa ett attraktivt samhälle där det är lätt att göra rätt. Kortfattat kan man säga att det är bilen, biffen, bostaden och börsen som är de största bovarna i klimatsammanhang. När vi nu de närmsta 15 åren bygger så mycket så gäller det att vi bygger energieffektiva hus, med klimatsmarta material och med möjlighet att transportera sig på ett klimatsmart sätt, säger Sabina Nilsson.

Skolan skapar möjligheter
– Kommunen når också ut till alla barn genom skolan, och däri finns en enorm möjlighet att skapa goda vanor tidigt i livet, samtidigt som man når föräldrarna också genom barnen. Förutom att lära barnen om klimat och miljö så kan skolan också gå före och visa hur man lever klimatsmart genom att bland annat servera klimatsmart mat, minska matsvinnet, sopsortera, plantera växter, spara energi med mera.

Nackabornas svar i enkäten

• 80 % äger en bil själva eller tillsammans med familjen.
• 93 % kör oftast på bensin eller diesel.
• 80 % äter kött minst en gång i veckan.
• 70 % har flugit privat senaste tolv månaderna.
• 89 % tycker att de är klimatmedvetna. 

Källa: Skop

Annons Annons
TÄVLING
/link/a4118d152a2948958bcf1a277cf0743d.aspx

Skicka in din bästa bild

Dags för NVP:s sommartävling
MEST LÄST IDAG