FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Helga, Olga

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
21 november 2018

ARKIVFOTO: JENNY FREJING

Larm på äldreboende: Hundratals fallolyckor

Värmdö 06:10 | 17 december 2013 Mängder av fallolyckor, underbemanning och svårarbetade lokaler. Värmdös medicinskt ansvariga sjuksköterska slår larm om situationen på Gustavsgården.
– Det gör ont att se, säger Deshira Flankör, M.
Gustavsgården är Värmdös största äldreboende, med omkring 100 lägenheter, fördelade på tre enheter. När kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska Ann-Christin Nordström tittade närmare på avvikelser och fallolyckor på boendet, blev en sak tydlig: På enheten C-huset har de varit oroväckande många, och dessutom har antalet ökat under hösten.

Enligt hennes sammanställning har 671 fallincidenter och andra avvikelser, som brister i omvårdnad och läkemedelshantering, rapporterats på Gustavsgården under de första tio månaderna i år. 340 av dem gällde C-huset, där det bor 45 personer. Det som framkommit innebär en allvarlig risk för patientsäkerheten, bedömer Ann-Christin Nordström.

– Ingen har tagit allvarlig skada, men risken ökar när det sker väldigt frekvent. Så det är alarmerande, säger hon.

Hon kopplar samman problemen med att C-huset varit underbemannat. Under eftermiddagar och kvällar har en person haft ansvar för tio boende, enligt hennes rapport. Då ska man ha i åtanke att 13 personer i C-huset har risk för undernäring eller är undernärda och att 17 personer har fallrisk.

”Inte optimal”

– Bemanningen har inte varit optimal utifrån vårdtyngden. Sådant kan förändras snabbt, om någon blir sjukare och behöver med omsorg. Då behöver man vara alert, och kunna anpassa sig efter situationen.

Dessutom, påpekar Ann-Christin Nordström, är lokalerna i C-huset svårarbetade, eftersom det inte finns matsal på alla våningsplan. Det medför att personalen får mer att göra.

Problemen kan även bottna i att många av de boende i C-huset kan ha fel vårdnivå relaterat till sjukdom och tillsynsbehov, vilket har lett till att man inte får de resurser från kommunen som behövs.

– Man måste sätta in åtgärder från flera olika håll. Utförarsidan måste ha bättre kontroll över bemanningen och Gustavsgården behöver jobba med kvalitetshöjande åtgärder, vilket de redan har börjat med, säger Ann-Christ-in Nordström.

”Gör ont att se”

Deshira Flankör, M, ordförande för vård- och omsorgs-styrelsen, är bekymrad.

– Det är tråkigt och gör ont att se avvikelserapporterna. Jag reagerar på att de ansvariga inte har lyft frågan tidigare, särskilt när det gäller ekonomin. Chansen har funnits och lyhördheten hos mig finns, säger hon.

Vad är ditt ansvar i det här?

– Jag har följt den här frågan noga, och kan inte se att jag kunde ha gjort något mer. Under min tid som ordförande har vi infört avvikelserapportering, och att det här har kommit fram ser jag som ett resultat av det.

Hanna Bäckman

”Förstår att det ser förfärligt ut”

GUSTAVSBERG
Rapporten visar på allvarliga brister och informationen borde ha kommit fram tidigare, tycker Värmdös produktionschef. Nu utlovar både hon och boendets chef ändring och bättring.


Eva Jacobsson är verksamhetschef på Gustavsgården. Hon blev inte förvånad över rapporten.

– Det här är en bekräftelse på det vi redan hade förstått, att vi behöver höja vårdnivån på vissa boende, säger hon.

Men en personal på tio boende, det låter väldigt lite.

– Som helhet har C-huset 41 lägenheter och bemanningen kvällstid har varit fem personer. Nu har vi utökat till sex personer. Så har vi gjort även tidigare vid behov, fastän vi egentligen inte har haft resurser till det. Men nu har vi tydliggjort det för politikerna.

340 fallolyckor och andra incidenter på en enhet, på mindre än ett år. För en lekman låter det som jättemycket.

– Jag förstår att det ser förfärligt ut utifrån. Men vi gör avvikelserapporter varje månad som skickas till kommunen. Nu har vi haft ett möte med biståndsenheten och gått igenom det här. Ingen har gjort något fel, utan vi måste se helheten, samarbeta och se över hela systemet. Vi jobbar hela tiden med avvikelserna och tittar på hur vi kan förbättra situationen.

Fortsatt analys

Värmdös produktionschef Pia Andersen är den som från kommunens sida har ansvar för Gustavsgården. Hon tycker att det är bra att man fått en sammanställning kring läget.

– Det rapporten visar är allvarligt. Nu får vi fortsätta att analysera och se vilka åtgärder vi kan ta till för att minska antalet avvikelser. Det vore självklart bättre om vi hade sett det här tidigare.

Vad har gjorts hittills för att förbättra situationen?

– Extra bemanning har satts in, och vi fortsätter att diskutera om det behövs under fler tider på dygnet. Det har även gjorts anmälningar om ändrat vårdbehov för några boende.

Hur ska ni följa upp rapporten?

– Uppföljningar av avtalet och kvaliteten görs löpande. Vårt mål är färre avvikelser och fallincidenter, och det kommer vi att följa.
Annons Annons

JUBILEUM
/link/e67a907467614eaaa82434c970dbc64d.aspx

20 år av kalla dopp

De har vinterbadat varje lördag
JUBILEUM
/link/e67a907467614eaaa82434c970dbc64d.aspx

20 år av kalla dopp

De har vinterbadat varje lördag
MEST LÄST IDAG
MEST LÄST IDAG