FAMILJENYTTSe fler Dagens namn: Signe, Signhild

Kontakta NVP Tipsa NVP Om NVP Onsdag
23 augusti 2017

Hygienbrister och dålig
säkerhet vid vattentorn

Nacka 17:15 | 19 juni 2017

Unken lukt, lätt för skadedjur att sig in och dålig säkerhet. Det var några av de brister som kunde konstateras efter en kontroll vid Henriksdals vattentorn. Bristerna är allvarliga och måste åtgärdas snarast.

I utrymmet där vattnet förvaras luktade det, enligt rapporten, unket och på vattenytan fanns beläggningar. Orsaken till lukten och beläggningarna är oklar, men måste åtgärdas snabbt annars finns risk att dricksvattnet förorenas. Även förmågan och rutiner för att få bort beläggningar från vattnet ifrågasätts, enligt rapporten.

Dessutom kunde inspektörerna konstatera att en av ingångarna till vattentornet inte var helt tät, vilket gör det lätt för råttor och andra skadedjur att ta sig in byggnaden. Enligt rapporten är det även lite för lätt för obehöriga att sig in i lokalerna. Av sekretesskäl framgår det dock inte vilka brister det finns i skyddet mot intrång.

Enligt livsmedelsinspektörerna är bristerna så allvarliga att Nacka vatten och avfall AB har fyra veckor på sig innan en uppföljande kontroll.

Annons Annons

BERÄTTARLÄGER
/link/c925c1ebb736472d8051cde153747d84.aspx
MEST LÄST IDAG